MATLAB Answers

Raspberry Pi Camera ile Motor Kontrolü

3 views (last 30 days)
Mehmet SEN
Mehmet SEN on 19 Apr 2019
Answered: Hideyuki Shimizu on 17 Oct 2019
Merhaba
Matlab simulink ile ahududu pi arasında bağlantı kurarak kamera girdisini bir pinpon topunun yakın uzaklığını algılamak ona göre motoru ileri yada geri döndürmek istiyorum. Bunun ile ilgili tecrüberenizi paylaşırsanız sevinirim.

Answers (1)

Hideyuki Shimizu
Hideyuki Shimizu on 17 Oct 2019
Merhaba!
Bende daha yeni ogreniyorum. O yuzden elimden birşey gelmez, maalesef. Ama eger su link'teki projeye daha bakmadiysaniz yardimci olur diye dusunuyorum.
Benzer noktalari var. Hic degilsede nasil yapilagacini ogrenmis olursunuz. Basarilar dilerim.

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

Translated by